Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Inspectie van het Onderwijs

Naast een aantal publicaties en rapporten van de inspectie over de onderwijskwaliteit vindt u hier de veelgestelde vragen (en antwoorden) van de inspectie en een verwijzing naar het mbo-deel van de website.

Wettelijke kaders

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs vindt u veel informatie over examinering in het mbo. Onderstaande informatie vindt u via deze website:

 • Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het mbo - 1 juni 2017 (download pdf)
 • Onderzoekskader 2017 - sector mbo - definitieve versie 10 oktober 2016 (download pdf)
 • Toezichtkader BVE 2012 - september 2011 (download pdf)
 • Toezichtkader BVE 2012 addendum 2015 - 22 september 2014 (download pdf)
 • Normenbundel Exameninstrumenten Toezichtkader 2012 - januari 2014 (download pdf)

Publicaties

 • Thema-onderzoek Examinering in de reële beroepspraktijk (ga naar site)
 • Onderwijsverslag 2013-2014 - 15 april 2015 (download pdf)
 • Veelgestelde vragen toezicht mbo - juli 2015 (download pdf)
 • Kamerbrief over toezicht in transitie - 28 maart 2014 (download pdf)
 • Servicedocument Eisen aan de bpv - 20 maart 2014 (download pdf)
 • Veelgestelde vragen toezicht op Nederlands, rekenen en moderne vreemde talen (ga naar site)
 • Examencommissies & Ervaringscertificaten - april 2012 (download pdf)
 • Besturing en onderwijskwaliteit in het MBO - november 2010 (download pdf)
 • E-magazine Verdere versterking nader beschouwd - examencommissies ho (download pdf)