Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Achtergrondinformatie

In het mbo zijn er verschillende partijen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van examinering. Op deze pagina vindt u een link naar overzichten van publicaties/blogs van deze externe partijen. Daarnaast heeft het Servicepunt nog een aantal interessante publicaties voor u uitgelicht. Ook vindt u hier handige links.

Overzicht publicaties en blogs externe partijen

Organisatie  Link 
Andriessen  overzicht blogs 
Bureau ICE  overzicht publicaties 
CINOP  overzicht publicaties
Cito  overzicht publicaties 
HAN  overzicht publicaties 
IVA Onderwijs  overzicht onderzoeken
OAB Dekkers  overzicht blogs 
RCEC  overzicht onderzoeken 

Artikelen en publicaties over examinering

Organisatie  Titel  Datum  Link 
Bureau ICE  En route naar een professionele examenorganisatie  2015  ga naar site 
CINOP  De cirkel rond in kwaliteitsborging bij examinering  2015  download 
CINOP  Een examencommissie mét of zonder manager  2013  download 
CINOP De examencommissie aan het werk  2011  download 
Commissie Hermans/Van Zijl Kwalificeren en examineren  2010 download 
Ecbo  Canon beroepsonderwijs - examinering  ga naar site 
Ecbo  Vergelijking Procesarchitectuur Examinering   2011  download
HAN  De toetsing getoetst. Pilot praktische methodiek in hoger onderwijs. 2014   ga naar site 
HvA  Site over examinering.  ga naar site
IVA  Examinering in het mbo. Een historische schets.   2012   download 
IVA  Examineren op de werkplek. De ontwikkeling van een assessmentmodel voor het mbo  2012  download
IVA  Beoordeling en assessment. De beoordeling van praktijkleren.  2011   download 
IVA  Advies keurmerk examenproducten beroepsgerichte programma's mbo.  2011  download 
MBO Raad  Examenagenda mbo 2015-2020  2015  download 
OAB Dekkers  Hoe zit het ook alweer met de examens generieke vakken.  2015  ga naar site 
Onderwijsraad  Een diploma van waarde.  2010  ga naar site 
Profiel  Toetsing en examinering  2015 ga naar site 
Vereniging Hogescholen Handreiking examencommissies   2015  download 

Links