Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Kaders, regels en achtergrondinformatie

Op deze pagina vindt alle actuele en relevante informatie over (beroepsgerichte) examinering van het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Het betreft hier onder andere wettelijke kaders, brieven van de minister, toezichtkaders en veelgestelde vragen van de onderwijsinspectie.

Het servicepunt streeft er naar alle informatie over de examinering adequaat, actueel en overzichtelijk te presenteren.