Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Nieuwsbrieven


9 november 2017 - Nieuwsbrief 70: aanmelden voor slotconferentie en webinar

Lees meer...

31 oktober 2017 - Nieuwsbrief 69: Workshops, infographic, meet and greet, toolkit en slotconferentie

Lees meer...

4 oktober 2017 - Nieuwsbrief 68: vmbo-mbo, slaag-zakregeling, conferentie, vacature, bijeenkomsten, terugblik webinar

Lees meer...

27 september 2017 - Nieuwsbrief 67: Conferentie ‘Leven lang ontwikkelen: werk aan de winkel’

NU MET AANMELDLINK Lees meer...

20 september 2017 - Nieuwsbrief 66: uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen, webinar, review keuzedelenregister, conferenties

Lees meer...

6 september 2017 - Nieuwsbrief 65: Actualisatie procesarchitectuur examinering, werkbijeenkomst, webinar, input en casuïstiek gevraagd

Lees meer...

28 juni 2017 - Nieuwsbrief 64: Erkennen van leer-werkervaring

Special over erkennen leer-werktraject Lees meer...

14 juni 2017 - Nieuwsbrief 63: exameninstrumentenmbo.nl, loket keuzedelen, vooraankondigingen, terugblik bijeenkomst, Clip en klaar

Lees meer...

18 mei 2017 - Nieuwsbrief 62: Bijdragen aan conferentie ‘Onderweg met keuzedelen’, Handreiking examendeelnemers, Lid beroep examencommissies

Lees meer...

10 mei 2017 - Nieuwsbrief 61: ‘Er valt wat te kiezen!’, handreiking instellingsverklaring, vacature, examens keuzedelen

Lees meer...

19 april 2017 - Nieuwsbrief 60: De staat van het onderwijs, handreiking regeling ‘cum laude’, servicedocument keuzedelen Engels

Lees meer...

5 april 2017 - Nieuwsbrief 59: thema-bijeenkomsten, adviezen leer-werkervaring, nieuwe regeling standaarden examenkwaliteit mbo

Lees meer...

20 maart 2017 - Nieuwsbrief 58: conferentie, overlapchecker, examencommissies in beeld, infographic

Nieuwsbrief 58: conferentie, overlapchecker, examencommissies in beeld, infographic Lees meer...

8 maart 2017 - Nieuwsbrief 57: conferentie, keuzedelen, validering examens, leer- werkervaring,

Nieuwsbrief 57: conferentie, keuzedelen, validering examens, leer- werkervaring, Engels en aanbieders scholing Lees meer...

8 februari 2017 - Nieuwsbrief 56: Publicatie examencommissies, erkennen leer- werkervaring, terugblik webinar, professionalisering examenfunctionarissen, routekaart

Lees meer...

18 januari 2017 - Nieuwsbrief 55: Webinar, themabijeenkomst, conferentie, bijeenkomst en examengids

In deze nieuwsbrief vindt u onder meer de aankondiging van het volgende webinar. Lees meer...

18 december 2016 - Nieuwsbrief 54: wetsvoorstel examencommissies, workshops en Examengids

Lees meer...

6 december 2016 - Nieuwsbrief 53: keuzedelen, workshops 2017 en een kerstcadeau

Lees meer...

28 november 2016 - Nieuwsbrief 52: Erkennen van leer- en werkervaring

Lees meer...

1 november 2016 - Nieuwsbrief 51: Handreiking OER en examens keuzedelen

Nieuwsbrief 51: Handreiking OER en handreikingen examens keuzedelen Lees meer...

11 oktober 2016 - Nieuwsbrief 50: Webinar terugkijken, examengids, “VER-, HER en ERkennen van leer en werkervaring’

Nieuwsbrief 50: Webinar terugkijken, examengids, “VER-, HER en ERkennen van leer en werkervaring’ Lees meer...

28 september 2016 - Nieuwsbrief 49: webinar, onderzoek Onderwijsinspectie en meer

Lees meer...

7 september 2016 - Nieuwsbrief 48: overzicht examens voor keuzedelen, examenproducten en meer

Lees meer...

31 augustus 2016 - Nieuwsbrief 47: Masterclasses, agenda, webinar Examinering in de beroepspraktijk en meer

Nieuwsbrief 47: Masterclasses, agenda, webinar Examinering in de beroepspraktijk en meer Lees meer...

6 juli 2016 - Nieuwsbrief 46: Examinering in buitenland, vereisten kwalificatiedossiers, workshops, masterclasses examencommissies, zomersluiting

Nieuwsbrief 46: Examinering in buitenland, vereisten kwalificatiedossiers, workshops, masterclasses examencommissies, zomersluiting Lees meer...

21 juni 2016 - Nieuwsbrief 45: Drie routes naar valide examenproduct, conferentie examinering in beroepspraktijk, validering leer-werkervaring

Nieuwsbrief 45:Drie routes naar valide examenproduct, conferentie examinering in beroepspraktijk, validering leer-werkervaring Lees meer...

20 juni 2016 - Nieuwsbrief 44: Inzage in centrale examens, regeling modeldiploma, verwacht voor de zomer

Nieuwsbrief 44: Inzage in centrale examens, regeling modeldiploma, verwacht voor de zomer Lees meer...

31 mei 2016 - Nieuwsbrief 43: Externe validering, publicatie examencommissie en webinar

Nieuwsbrief over advies kaders externe validering examens, publicatie "De examencommissie: onafhankelijk en deskundig", webinar "Examencommissies en kwaliteitsborging" en meer... Lees meer...

17 mei 2016 - Nieuwsbrief 42 - Webinar 27 mei 2016; u kunt inschrijven! En Workshop

Lees meer...

20 april 2016 - Nieuwsbrief 41: over Examentaken, conferentie examinering in de beroepspraktijk, webinar Examencommissies en kwaliteitsborging en meer

over Examentaken, conferentie examinering in de beroepspraktijk, webinar Examencommissies en kwaliteitsborging en meer Lees meer...

14 april 2016 - Nieuwsbrief 40: Stijgende lijn examinering mbo in het Onderwijsverslag

De cijfers over de kwaliteit van de examinering en diplomering in het mbo laten in De Staat van het Onderwijs; onderwijsverslag 2014/2015 een stijgende lijn zien. Alle inspanningen van mbo-scholen voor de verbetering van de examenkwaliteit laten aantoonbaar zien dat de kwaliteit is verbeterd. Lees meer...

5 april 2016 - Nieuwsbrief 39: Themaonderzoek Examinering in de reële beroepscontext, examengenerator en meer

Nieuwsbrief over oa themaonderzoek Examinering in beroepscontext, examengenerator en meer Lees meer...

23 maart 2016 - Nieuwsbrief 38: MBO Casino over examinering in het mbo en scholingsaanbod examenpersoneel

Doe mee aan het MBO Casino over examineren in het mbo. In deze nieuwsbrief een kort verslag van het MBO Casino van 14 maart jl. en informatie over aanmelden voor de volgende twee edities. Daarnaast vindt u het vernieuwde scholingsaanbod voor examenpersoneel. Lees meer...

8 maart 2016 - Nieuwsbrief 37: Conferentie: De examencommissie: van kwaliteit naar kwaliteitsborging

Op vrijdag 1 april a.s. organiseert het Servicepunt examinering mbo speciaal voor leden van examencommissies de conferentie ‘De examencommissie: van kwaliteit naar kwaliteitsborging’. De conferentie plaats in het Postillion Hotel in Bunnik en start om 10.00 uur. Lees meer...

4 februari 2016 -

Lees meer...

15 december 2015 - Nieuwsbrief 36: Internetconsultatie waarderingskader en conferentie

Lees meer...

30 november 2015 - Nieuwsbrief 35: herziening en examinering

Lees meer...

19 november 2015 - Nieuwsbrief 34: Procesarchitectuur Examinering vernieuwd en voortgang wetswijziging examencommissies

Lees meer...

5 oktober 2015 - Nieuwsbrief 33: rectificatie datum conferentie, inschrijving voor conferentie over herziening en examinering geopend

Lees meer...

22 september 2015 - Nieuwsbrief 32: handige overzichten en FAQ over herziene dossiers en nieuwe gratis workshops

Lees meer...

3 september 2015 - Nieuwsbrief 31: publicatie 'Vaststellen van exameninstrumenten', wijzigingen inspectiekader en kaderexamens entreeopleiding

Lees meer...

15 juli 2015 - Nieuwsbrief 30: internetconsultatie voorgenomen wetswijziging examencommissies

Lees meer...

24 juni 2015 - Nieuwsbrief 29: conferentie, rekenen, keuzedelen en OER

Lees meer...

19 juni 2015 - Nieuwsbrief 28: keuzedelen en onderzoek inkoop examens

Lees meer...

10 juni 2015 - Nieuwsbrief 27: examenleveranciers, keuzedelen en wettelijke en branchevereisten

Lees meer...

30 april 2015 - Nieuwsbrief 26: Procesarchitectuur Herziening en geactualiseerd begrippenkader

Lees meer...