Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Disclaimer

Het Servicepunt examinering mbo doet zijn uiterste best om de inhoud van deze website volledig en actueel te houden, zodat wij u de juiste informatie kunnen bieden. Toch bestaat de kans dat de inhoud van deze website op een moment onvolledig en/of onjuist is. Het Servicepunt is hiervoor niet aansprakelijk.

Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Servicepunt examinering mbo sluit de aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie van deze website en de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor het optreden van fouten, virussen en / of onderbrekingen in het functioneren van deze site.

Het Servicepunt examinering mbo werkt met uiterste zorgvuldigheid aan de informatie op deze website. Toch blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt en de acties die u zelf neemt.

Op deze website kunnen links naar andere (niet commerciële) websites van organisaties en instellingen zijn opgenomen.Het Steunpunt examinering mbo is niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk voor de inhoud op deze websites.

Voor de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid, alle auteursrechten (in de zin van de Nederlandse auteurswet) worden voorbehouden.