Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Doel website

Het Servicepunt examinering mbo is hét adres is waar mbo-scholen terecht kunnen voor actuele informatie over examinering in het mbo. Op de website kunnen betrokken docenten, examenfunctionarissen en managers terecht voor actuele en betrouwbare informatie over (beroepsgerichte) examinering.

Daarnaast biedt het servicepunt de mogelijkheid om vragen te stellen over examinering. Het servicepunt zorgt dan voor adequate en betrouwbare beantwoording van deze vragen, zo nodig in overleg met andere partijen zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs, het Steunpunt taal en rekenen mbo en de MBO Raad.