Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

14 november 2017 - Themabijeenkomst onregelmatigheden bij examinering

4 oktober 2017

In het voorjaar van 2017 is een aantal casussen van onregelmatigheden bij examinering in het mbo in het nieuws geweest. Het ging onder meer over situaties waarin docenten op de een of andere manier hulp boden aan studenten bij examinering. Om dit onderwerp bespreekbaar te maken, organiseert het Servicepunt examinering mbo samen met de Onderwijsinspectie een bijeenkomst over onregelmatigheden en fraude bij examinering in het mbo. Deze bijeenkomst is zowel voor examencommissies van bekostigde en niet-bekostigde scholen.

Onderwerpen waar onder meer aandacht aan wordt besteed, zijn:
• mogelijke oorzaken van onregelmatigheden en het voorkomen daarvan
• maatregelen bij geconstateerde onregelmatigheden en de rol van de examencommissie hierbij
• wanneer en hoe melden van onregelmatigheden en fraude bij de Onderwijsinspectie
• behandeling van meldingen door de Onderwijsinspectie.

Werkt u voor een examencommissie bij een mbo-school en wilt u graag over dit onderwerp meepraten? Reserveer dan dinsdag 14 november van 09.30-12.30 uur in uw agenda. Wilt u zich inschrijven? Klik dan hier