Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Zomersluiting
17 juli 2017

Het Servicepunt examinering mbo gaat met zomervakantie en is daarom van maandag 17 juli t/m vrijdag 11 augustus gesloten. Er zal in deze periode sporadisch worden gereageerd op e-mails. Dank voor uw begrip en een fijne zomer toegewenst!