Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Workshop 'Vaststellen van de examenresultaten'
14 december 2017

Op donderdag 14 december 2017 verzorgt Cito in opdracht van het servicepunt de workshop 'Vaststellen van de examenresultaten'.

Omschrijving workshop
Zijn de cijfers in het cijfersysteem waarop de diplomering is gebaseerd betrouwbaar? Zo ja, dan gaat het proces van diplomeren soepeler. Het vaststellen van de resultaten door de examencommissie verdient daarom extra aandacht.
In deze workshop gaan we de stappen na die bij de vaststelling van de cijfers horen. Hieronder valt een check op een correcte afname en analyse van de resultaten. Hiervoor is deskundigheid en ervaring nodig, een goede procedure en systematisch werken.

Doelgroep: leden van een examencommissies
Datum: donderdag 14 december 2017 (9.30 tot uiterlijk 12.30 uur)

Locatie
De workshop duurt 3 uur en vindt plaats in Woerden.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de workshop 'Vaststellen van de examenresultaten'? Klik dan hier.

Kosten
Deelname aan een workshop is gratis. Komt u niet en laat u dat ons niet twee weken voor aanvang van de workshop weten, dan brengen wij u € 50 in rekening. Een vervanger sturen kan natuurlijk altijd.

Let op: Aan een workshop kunnen (in principe) maximaal twee deelnemers per mbo-school deelnemen. Mocht u met meer collega's aanwezig willen komen dan kunt u dit aangeven bij het servicepunt. Kort voor de start van de workshop bekijkt de organisatie of er toch nog plekken beschikbaar zijn.