Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Workshop ‘Kennisdeling examencommissies; de eigen vragen in beeld’
12 december 2017

Op dinsdag 12 december 2017 verzorgt Bureau ICE in opdracht van het servicepunt de workshop 'Kennisdeling examencommissies; de eigen vragen in beeld'.

In deze workshop zoomen we in op een aantal best practices vanuit het examenproces en de sturing die een examencommissie hierbij heeft. Een aantal essentiële thema's (borging examinering BPV, professionaliteit betrokkenen, uitvoeren steekproeven, inzet exameninstrumenten, externe validering, etc.) komen daarbij aan bod. De deelnemers dienen voor de workshop eigen leervragen en best practices in op basis waarvan de kennisdeling concreet wordt ingericht.

Doelgroep: ervaren/gevorderde leden van een examencommissie
Datum: dinsdag 12 december 2017 (9.30 – 12.30 uur)

Locatie
De workshop duurt 3 uur en vindt plaats in Woerden.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de workshop 'Kennisdeling examencommissies'? Klik dan hier.

Kosten

Deelname aan een workshop is gratis. Komt u niet en laat u dat ons niet twee weken voor aanvang van de workshop weten, dan brengen wij u € 50 in rekening. Een vervanger sturen kan natuurlijk altijd.

Let op: Aan een workshop kunnen (in principe) maximaal twee deelnemers per mbo-school deelnemen. Mocht u met meer collega's aanwezig willen komen dan kunt u dit aangeven bij het servicepunt. Kort voor de start van de workshop bekijkt de organisatie of er toch nog plekken beschikbaar zijn.