Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Themabijeenkomst onregelmatigheden bij examinering
14 november 2017

In het voorjaar van 2017 is een aantal casussen van onregelmatigheden bij examinering in het mbo in het nieuws geweest. Het ging onder meer over situaties waarin docenten op de een of andere manier hulp boden aan studenten bij examinering. Om dit onderwerp bespreekbaar te maken, organiseert het Servicepunt examinering mbo samen met de Inspectie van het Onderwijs een bijeenkomst over onregelmatigheden en fraude bij examinering in het mbo. Deze bijeenkomst is zowel voor examencommissies van bekostigde en niet-bekostigde scholen en andere geïnteresseerden werkzaam in het mbo.

Onderwerpen waar onder meer aandacht aan wordt besteed, zijn:
• mogelijke oorzaken van onregelmatigheden en het voorkomen daarvan;
• maatregelen bij geconstateerde onregelmatigheden en de rol van de examencommissie hierbij;
• wanneer en hoe melden van onregelmatigheden en fraude bij de Inspectie van het Onderwijs;
• behandeling van meldingen door de Inspectie van het Onderwijs.

Praktische informatie:
Inloop: vanaf 9.00 uur staat er koffie en thee voor u klaar,
Start bijeenkomst: direct om 9.30 uur.
Eindtijd: rond 12.30 uur, aansluitend bieden wij u een lunch aan.
Plaats: in Woerden* (* omdat de bijeenkomst breed uitgezet wordt ontvangt de deelnemer, na registratie, kort na 7 november een aparte mail met daarin de adresgegevens van de locatie).

Twee acties:

1. Gevraagd: uw input
Om meer inzicht te krijgen op de wijze waarop u omgaat met onregelmatigheden binnen uw instelling hebben wij voor u een aantal vragen opgesteld. De antwoorden op deze vragen willen wij betrekken bij de voorbereiding op de themabijeenkomst. Uw antwoorden zijn anoniem. Het invullen kost een paar minuutjes van uw tijd. Klik hier om naar de vragen te gaan.

2. Inschrijving:
Werkt u voor een examencommissie bij een mbo-school en wilt u graag over dit onderwerp meepraten? Meldt u zich hier aan.
Voor u zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Wij maken echter wel kosten voor o.a. zaalhuur en catering. Heeft u zich aangemeld en kunt u onverhoopt niet deelnemen? Geef dit dan uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst aan ons door. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Heeft u vragen/opmerkingen neemt u dan contact op met het Servicepunt examinering mbo via examineringmbo@mbodiensten.nl