Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Themabijeenkomst leer- werkervaring. Werkervaring: hoe waardeer je dat in onderwijs?
26 september 2017

Op dinsdagmiddag 26 september 2017 organiseren wij een themabijeenkomst: 'Werkervaring; hoe waardeer je dat in onderwijs?' Deze bijeenkomst is bestemd voor mensen die zich bezighouden met het geven van vrijstellingen.

Centrale vraag op deze themabijeenkomst is: Wat is geschikt bewijsmateriaal voor de onderbouwing voor het geven van vrijstelling.
Deelvragen daarbij zijn:
a. Op welke wijze meet je kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en pro-activiteit op de werkvloer?
b. Hoe vind je een goede balans tussen authenticiteit en betrouwbaarheid?
c. Wat betekent het dat er variatie moet zijn in de aangetoonde bewijslast en hoe verhoudt zich dat tot het aantal voorbeelden?
d. Hoe zorg je voor gelijkwaardigheid in de beoordeling van de getoonde bewijsvoering?

Tevens zullen we aandacht besteden aan het organiseren van het vrijstellingsproces.

Aanmelden
U kunt zich nog niet aanmelden. De inschrijving zal begin september (na de zomervakantie) worden opengesteld.