Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Slotconferentie 'Back to the Future'
8 december 2017

Op vrijdag 8 december 2017 organiseert het Servicepunt examinering mbo zijn slotconferentie in het Postillion Hotel in Bunnik. Het thema is ‘Back to the Future’.

De volgende vragen staan tijdens deze bijeenkomst centraal: Wat hebben de scholen en het servicepunt samen de afgelopen vijf jaar bereikt? Wat betekent dit voor het borgen van de (examen)kwaliteit? En welke nieuwe ontwikkelingen worden belangrijk in de nabije toekomst? Wat betreft de vooruitblik op nieuwe ontwikkelingen, licht Tamara van Schilt-Mol (HAN) een tipje van de sluier. Zij gaat in op een nieuw instrument voor zelfevaluatie. Pedro de Bruijckere blikt ook vooruit op ontwikkelingen voor betrouwbaar en valide beoordelen van studieresultaten.

Bekijk hier het volledige programma.

Aanmelden
U kunt zich via deze link aanmelden voor de conferentie en uw workshopkeuze aangeven.