Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Meet and greet examendeskundigen mbo & examenleveranciers
14 november 2017

In de middag van 14 november organiseert het Servicepunt examinering mbo een ‘meet and greet’ met examendeskundigen van mbo-scholen en examenleveranciers. Doel van de middag is kennis met elkaar te maken en met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen als: vaststelling van exameninstrumenten, inkoopvoorwaarden of de samenwerking tussen mbo-scholen en de verschillende examenleveranciers. Of hoe kunnen examineringsdeskundigen meer inbreng leveren in werkzaamheden van examenleveranciers?
Het is een eerste bijeenkomst, waarbij we bij u willen ophalen welke thema’s u met elkaar verder wilt bespreken. We hopen hier vervolg aan te geven en bij vervolgbijeenkomsten de genoemde thema’s verder uit te diepen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door examendeskundigen van mbo-scholen en examenleveranciers samen. Wij nodigen u van harte uit!

Praktische informatie:
Voor wie: examenleveranciers uit het mbo, staffunctionarissen, inkopers en examendeskundigen die instellingsbreed betrokken zijn bij het beleid en/of inkoop van exameninstrumenten.
Wanneer: dinsdagmiddag 14 november van 13.30-16.00 uur. Inloop vanaf 13.15 uur, de bijeenkomst start direct om 13.30 uur.
Locatie: Woerden* (* omdat de bijeenkomst breed uitgezet wordt ontvangt de deelnemer, na registratie, kort na 7 november een aparte mail met daarin de adresgegevens van de locatie).

Aanmelden:
U kunt zich tot 6 november 9.00 uur aanmelden via deze link.