Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Leg-uitbijeenkomst examineren van keuzedelen
20 juni 2017

Op dinsdag 20 juni 2017 organiseert het servicepunt een volgende leg-uit bijeenkomst. Deze bijeenkomst staat in het teken van examineren van keuzendelen. Deze bijeenkomst is in samenwerking met Inspectie georganiseerd en kent deels een andere opzet dan jullie van ons gewend zijn.

We testen uw kennis met een instaptoets. Na een traditioneel leg-uit gedeelte gaan we vervolgens met elkaar in gesprek over de dilemma’s die jullie op school ervaren en gaan we samen op zoek naar oplossingen. Bij het bespreken van de dilemma’s richten we ons op de vraagstukken rondom de exameninstrumenten, afname/beoordeling en examencommissie. Daarbij zijn vertegenwoordigers van Inspectie, SBB, OCW en MBO Raad aanwezig.

De leg-uitbijeenkomst is exclusief bestemd voor de contactpersonen examinering van het Servicepunt examinering mbo (op naam). Gezien het aantal plaatsen, kan er slechts één persoon per mbo-school aangemeld worden. Dit kunt u zijn als contactpersoon, of één van uw collega’s.