Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Webinar 'Examinering van keuzedelen: goed voorbereid?!' terugkijken

3 februari 2017

Keuzedelen zijn een nieuw examenonderdeel en daarmee ook een verantwoordelijkheid voor de examencommissie. Dit webinar gaat in op de kaders voor het examinering van keuzedelen, het examenplan, de keuze voor inkopen of het ontwikkelen van examens voor keuzedelen en diplomeren. De informatie uit het webinar is gebaseerd op verschillende handreikingen van het Servicepunt IHKS en het Servicepunt examinering mbo. Ook het recent verschenen stappenplan en raamwerk voor examinering van keuzedelen is hierbij meegenomen.

U kunt de webinar in zijn geheel of in losse onderdelen terugkijken op een plek of tijdstip dat u het beste uitkomt.
De webinar kunt u hier terugkijken.
De presentatie die gebruikt is tijdens de webinar, vindt u hier.

Documenten

Hieronder staan alle documenten die tijdens de webinar ‘Examinering van keuzedelen’ zijn genoemd:

Keuzedelen? Even spieken...
Keuzedelen & examinering? Even spieken
Stappenplan: Aanbod keuzedelen bepalen
Stappenplan en raamwerken examens keuzedelen
Handreiking: Beslispunten programmeren en organiseren van keuzedelen

Handreiking: Examinering en keuzedelen
Handreiking: Compensatieregeling keuzedelen woord of cijfer beoordeling
Overzicht examenproducten keuzedelen
Publicatie ‘Herziening en waarderingskader: dekking, basis- & profieldeel en vakkennis & vaardigheden’