Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Webinars

Algemene informatie

Het woord ‘webinar’ is een combinatie van ‘web’ en ‘seminar’; dus een webinar is een online seminar. Tijdens een webinar kunt u via uw computer sprekers live horen en zien en tegelijk een presentatie bekijken. U kunt dat doen vanaf elke locatie waar u internet heeft, u hoeft dus niet te reizen. Webinars zijn interactief; u kunt live vragen stellen en feedback geven. Andersom kan ook; de spreker kan bijvoorbeeld door een ‘poll’ (peiling) een vraag stellen aan het publiek. Na afloop van de live webinar kunt u het terugkijken via het internet.
Informatie over webinars: wat is het en hoe werkt het.


Webinars terugkijken

U kunt het webinar op elk gewenst moment en locatie, samen of individueel terugkijken. Hiervoor moet u zich wel registeren/aanmelden. Dit kan eenvoudig met uw emailadres. Deze inloggegevens kunt u ook weer gebruiken bij het volgende webinar van het servicepunt examinering mbo. U kunt zowel de gehele webinar als de losse onderwerpen terugkijken.

'Examenkwaliteit centraal in nieuwe Toolkit' - 29 september 2017

Het Servicepunt examinering mbo ontwikkelt samen met IVA Onderwijs en een aantal mbo-scholen een toolkit. Het instrument helpt examencommissies in een aantal modules om gericht te werken aan het borgen van de examenkwaliteit. Op welke wijze dat gebeurt en hoe het instrument is opgebouwd, hoort u in de webinar. Daarin wordt uitgelegd wat de toolkit is en hoe u die kunt inzetten.

Lees meer>

'Examinering van keuzedelen: goed voorbereid?!' - 3 februari 2017

Keuzedelen zijn een nieuw examenonderdeel en daarmee ook een verantwoordelijkheid voor de examencommissie. Dit webinar gaat in op de kaders voor het examinering van keuzedelen, het examenplan, de keuze voor inkopen of het ontwikkelen van examens voor keuzedelen en diplomeren. De informatie uit het webinar is gebaseerd op verschillende handreikingen van het servicepunt ihks en het servicepunt examinering mbo. Ook het recent verschenen stappenplan en raamwerk voor examinering van keuzedelen is hierbij meegenomen.
Lees meer>

 

'Examinering in de beroepspraktijk; authentiek en betrouwbaar’ - 7 oktober 2016

Hoe zorgt u voor betrouwbaar examineren in de beroepspraktijk? Hoe houdt u zicht op de kwaliteit van de afname in de beroepspraktijk en vindt u een goede balans tussen authenticiteit en betrouwbaarheid? Deze vragen stonden centraal in de nieuwste publicatie van de Inspectie van het Onderwijs. In de webinar van vrijdag 7 oktober zijn veel mensen bijgepraat over dit onderwerp en zijn verschillende oplossingsrichtingen doorgenomen. U kunt deze in zijn geheel of in losse onderdelen terugkijken op een plek of tijdstip dat u het beste uitkomt.

Lees meer>

‘Examencommissies en kwaliteitsborging’ - 27 mei 2016

Voldoet de huidige examenorganisatie aan de eisen van het nieuwe wetsvoorstel? Zijn alle taken goed belegd? Welke kwaliteitscriteria voor examinering zet u centraal? Hoe houdt u als examencommissie zicht en grip op alle examens van de organisatie? Tijdens het eerste webinar van vrijdag 27 mei 2016 stonden deze vragen centraal. Uitgangspunt van deze webinar is de nieuwe wetgeving voor examencommissies in het mbo.
U kunt deze in zijn geheel of in losse onderdelen terugkijken op een plek of tijdstip dat u het beste uitkomt.

Lees meer>