Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Presentaties bij op uw school

“Ik wil examinering hoger op de agenda zetten binnen mijn mbo-school.”
“Ik wil met alle examencommissieleden examinering in de bpv bespreken.”
“Ik wil aandacht besteden aan de Procesarchitectuur Examinering in mijn onderwijsteam.”
“Ik heb ondersteuning nodig bij de start van een verbetertraject.”

Herkent u zich in deze uitspraken? Nodig dan een adviseur van het Servicepunt examinering mbo uit voor een presentatie.

Het Servicepunt examinering mbo verzorgt inleidende presentaties over serviceproducten en de uitkomsten van de leg-uit-bijeenkomsten. Naast een informatief deel is er ruimte om te discussiëren over de impact voor uw dagelijkse praktijk. Een presentatie kan een onderdeel zijn van een teamdag over examinering, een overleg van de examencommissie of bij het maken van keuzes voor het onderwijs- en examenproces.

Het gaat niet om een volledig begeleidingstraject, maar het betreft een eenmalige bijeenkomst. Het kan het startpunt zijn om de kwaliteit van de examinering bij u op school onder de loep te nemen en plannen te maken voor verbetering. Daarbij ondersteunen we u graag.

Bij onze ondersteuning leveren we zo veel mogelijk maatwerk: wat heeft u nodig? Onderstaande voorbeelden van presentaties geven u een beeld van wat mogelijk is, maar uiteindelijk staat uw hulpvraag centraal! Wilt u het Servicepunt examinering mbo uitnodigen voor een presentatie? Mail dan naar examineringmbo@mbodiensten.nl. Wij nemen daarna contact met u op over de planning en invulling van de presentatie.

Tip! U kunt ook samen met uw team of examencommissie een webinar terugkijken. U kunt het hele webinar terugkijken of enkel één of meerdere onderwerpen. Meer informatie over webinars staat op deze pagina.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorbeelden van presentaties

Presentatie over examinering in de beroepspraktijk
Doelgroep: leden van examencommissies en assessoren
Duur: 1,5 tot 2 uur

Hoe geeft u examinering in de beroepspraktijk vorm? Hoe houd ik grip op goede en betrouwbare examinering de praktijk? Doe ik het wel goed? In deze presentatie vatten we de hoofdlijnen van de publicatie van de leg-uit-bijeenkomst over examinering in de beroepspraktijk samen en bespreken we de praktische consequenties die dit voor u kan hebben.

Presentatie over voorwaardelijke toetsing en examinering
Doelgroep: leden van examencommissies en teamleiders
Duur: 1 tot 2 uur

Wat zijn de do’s en don’ts van het stellen van voorwaarden aan studenten voor toetsing en examinering? In deze presentatie vatten we de publicatie van de leg-uit-bijeenkomst over voorwaardelijke toetsing samen. Dit kunnen we aanvullen met informatie over de examinering van wettelijke en branchevereisten.

Het implementeren van examenprocessen: eitje of zware bevalling?
Doelgroep: stafmedewerkers en leden (sub)examencommissies
Duur: circa 2 uur

Het verbeteren of veranderen van een examenproces betekent vaak dat een vast patroon doorbroken moet worden. Iedere verantwoordelijke in het proces heeft daarbij te maken met specifieke aandachtspunten. Hoe krijg ik mijn mensen in de organisatie mee? Hoe krijg ik de neuzen dezelfde kant op? Welke kennis (en vaardigheden) heeft het onderwijsteam nodig om de examenprocessen uit te voeren zoals bedoeld? Afhankelijk van de specifieke vraag helpen we het gesprek over de verbeteringen van het examenproces graag op gang.

Objectief beoordelen? (Hoe) bestaat het?
Doelgroep: beoordelaars en leden examencommissies
Duur: circa 2 uur

Eén van de vereisten van goed examineren is het zorgen voor een objectieve beoordeling van de examenkandidaat. Hoe kunt u dat realiseren? Wat kunt u doen als u met een beperkt aantal mensen verschillende taken moet vervullen? Kan een begeleider ook beoordelaar zijn? Door samen met u de bestaande situatie te analyseren en er afstand van te nemen bespreken we de mogelijkheden met een frisse blik.

Inkoop van examens: er kan niets meer misgaan!
Doelgroep: onderwijsmanagers, teamleiders en leden van examencommissies
Duur: circa 1,5 uur

Steeds meer scholen stappen over op het inkopen van examens. Daarmee is de kous echter niet af. Hoe neemt uw school de examens af: zoals ontworpen of zoals (hopelijk) bedoeld? Wat zijn de consequenties als u verbeteringen aanbrengt in uw ingekochte examens? Inkopen leidt vaak tot verbetering van de examenproducten, maar daarmee nog niet tot verbetering van de processen. Hoe kunt u daar op een goede manier mee omgaan? In deze presentatie bespreken we de verschillende aspecten die bij inkoop een rol spelen.

Informatieve presentatie over de digitale Procesarchitectuur Examinering
Doelgroep: onderwijsmanagers, teamleiders, leden van examencommissie en stafmedewerkers
Duur: 1 tot 2 uur

Wat is de Procesarchitectuur Examinering (PE)? Hoe kan deze procesarchitectuur bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van examinering? In deze presentatie geven we een uitleg over de PE en de schooleigen omgeving. We bespreken met u de doelen, de werking, de ervaringen van andere scholen en de mogelijkheden die de (schooleigen) PE voor uw school kan hebben.