Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

MBO Casino 2016: 

De werkvorm MBO Casino wordt ingezet voor onder andere voor bijeenkomsten waar kennis en ervaringen worden gewisseld. Strak gefaciliteerde gesprekken gericht op verdiept inzicht, beter begrip en een groter oplossend vermogen. Een speelse en spannende werkvorm dat garandeert de opvattingen van alle deelnemers aan bod kunnen komen, en dat alle kanten van de medaille belicht worden.

In het voorjaar van 2016 heeft het Servicepunt examinering drie zogeheten MBO Casino's georganiseerd. Deze casino-bijeenkomsten waren bestemd voor directeuren en opleidingsmanagers in het mbo. De wijze waarop zij de eindverantwoordelijkheid voor examinering van de opleidingen in hun portefeuille invullen stond hierin centraal; hoe geven zij dat vorm, hoe doen collega's in de regio dat?

Korte impressie MBO Casino
 
De eerste MBO Casino-bijeenkomst werd op gehouden op 14 maart jl. in Amsterdam. Kijk hieronder voor een kleine fotoimpressie:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


De inzet en de winst

Gemotiveerde spelers kunnen stevig winnen in het MBO Casino.
- best practices: inspirerende en succesvolle oplossingen van andere directeuren en managers;
- geactualiseerde kennis: de laatste ontwikkelingen rond wet- en regelgeving en de interpretatie daarvan, de Examenagenda mbo 2015-2020 en de wensen van de Onderwijsinspectie;
- verdiept inzicht: scherpere reflectie op uw eigen rol en praktische ideeën voor de invulling ervan;
- plezier en energie: samen aan de slag met collega's die voor dezelfde uitdaging staan.

Programma
Het programma van de MBO casino's in het voorjaar van 2016 bevatte de volgende onderdelen:

Prikkelende introductie: een korte film, van de hand van documentairemaakster Beatrijs Bergmans, introduceert de complexe praktijk van examinering in het mbo. Verschillende belanghebbenden geven hun visie op de rol van de manager in de examinering. Wat gaat goed, wat kan beter, wat móet beter en vooral ook hoe? Deze film is deels gebaseerd op 'straatinterviews' tijdens MBO City 2015, dus wie weet heeft u er zelf aan bijgedragen...

World Café: de discussie hierna verloopt via de WorldCafé-methode (www.theworldcafe.nl). Deze werkvorm staat garant voor maximale interactiviteit, en laat zien dat een gesprek tegelijkertijd indringend, doelgericht én plezierig kan zijn. Als gespreksleiders fungeren Paul Looijmans, de adviseur en ondernemer die deze methode in Nederland hielp lanceren, en Kim Wannet, organisatieadviseur en trainer die tientallen mbo-opleidingen hielp de kwaliteit van de examinering te verhogen. Beoogde uitkomst: een eerste lijst van conclusies, leer- en vraagpunten.

MBO Casino: vervolgens zoomen we in op de werkpraktijk van alledag. De roulettetafels die bij deze werkvorm horen, dwingen u om kleur te bekennen in concrete en herkenbare real-life cases uit de examenpraktijk. Hoe zou u het aanpakken? Wat is uw ervaring? Onder leiding van ervaren croupiers-annex-inhoudsdeskundigen worden de verschillende benaderingen naast elkaar gelegd, besproken en vergeleken. Leren van elkaar in optima forma.

Diner en informatietafel: we sluiten het programma af met een diner. Wie naar eigen gevoel nog wat geestelijk voedsel tekort is gekomen, kan aanschuiven aan de informatie-eettafel. Specialisten van de MBO Raad en het Servicepunt examinering mbo zitten daar klaar om uw inhoudelijke vragen te beantwoorden.