Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Masterclasses, consults en MBO Casino
Alles wat u altijd al wilde weten over Examencommissies, maar nooit durfde te vragen…

De wetgeving rondom de (inrichting van) examencommissies verandert. Is uw kennis helemaal up-to-date? Is uw (de-) centrale examencommissie klaar voor alle taken? Het Servicepunt examinering organiseerde speciaal voor leden van de (de)centrale examencommissie vier masterclasses met consults en de casino-methode. De masterclasses werden in september en oktober van 2016 aan het einde van een werkdag gehouden, in verschillende regio's. Inhoudelijk waren de bijeenkomsten hetzelfde, alleen de locaties verschillden.

Presentatie
U kunt hier de presentatie terugkijken.

Programma Masterclasses, consults en MBO Casino
Als lid van een examencommissie in het mbo heeft u te maken met veel verschillende taken en opgaven. Tijdens de Masterclass werd ingegaan op de volgende onderwerpen:
Masterclass & Consult 1
- Examencommissies: taken en taakverdeling
- Kwaliteitsborging en examinering
- Mogelijkheid om uw vragen en cases in te brengen voor advies en antwoorden en deel ze met uw collega’s.
Masterclasses & Consult 2
- Examineren in de beroepspraktijk
- Valideren en vaststellen van examenproducten
- Mogelijkheid om uw vragen en cases in te brengen van voor advies en antwoorden en deel ze met uw collega’s.

MBO Casino
Gemotiveerde spelers konden stevig winnen in het MBO Casino. De inzet van het spel? U had in kunnen brengen wat u vindt en doet als het om examineren gaat. Hoe ziet u uw rol? Waarmee heeft u goede ervaringen, waarmee minder goede? Welke problemen signaleert u en hoe biedt u ze het hoofd?

Het MBO Casino biedt een vrolijke en veilige manier om over al deze thema's van gedachten te wisselen. Wat kunt u zoal uit de casino-methode halen of inbrengen?
- geactualiseerde kennis: de laatste ontwikkelingen rond wet- en regelgeving en de interpretatie ervan;
- informatie over de Examenagenda mbo 2015-2020 en de wensen van de Onderwijsinspectie;
- best practices: inspirerende en succesvolle oplossingen van andere scholen;
- verdiept inzicht: scherpere reflectie op uw eigen rol en praktische ideeën voor de invulling ervan;
- plezier en energie: samen aan de slag met collega's die voor dezelfde uitdaging staan.
(meer over het MBO Casino)

Voor wie?
De bijeenkomsten waren exclusief bedoeld voor voorzitters, secretarissen en overige leden van (de)centrale examencommissies.