Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Leg-uit-bijeenkomsten

Ongeveer vier keer per jaar organiseert het Servicepunt examinering mbo vier keer per jaar leg-uit-bijeenkomsten in samenwerking met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van (beroepsgerichte) examinering te bespreken en meer duidelijkheid te geven over de wet- en regelgeving en het toezicht op examinering.

Deze leg-uit-bijeenkomsten zijn - om organisatorische redenen - bestemd voor de officiële contactpersonen examinering van de mbo-scholen. Deze contactpersonen zijn officieel aangewezen door het College van Bestuur van elke mbo school. Wilt u weten wie van uw school de officiële contactpersoon examinering is, neem dan contact op met het servicepunt.

Na afloop van een leg-uit-bijeenkomst maakt het servicepunt (meestal) een publicatie zodat hetgeen besproken is in de bijeenkomst voor iedereen toegankelijk is.


Overzicht leg-uit-bijeenkomsten 2013-2016

- De examenagenda mbo en het extern valideren van exameninstrumenten (31 mei 2016)
- Het nieuwe wetsvoorstel examencommissies (22 maart 2016)
- De Herziene Kwalificatiestructuur en het nieuwe Waarderingskader 2017 (19 januari 2016)
- Keuzedelen en examinering (in samenwerking met servicepunt IHKS) (10 november 2015)
- Vaststellen en wijzigen exameninstrumenten (9 juni 2015)
- Landelijke ontwikkelingenexaminering mbo (31 maart 2015)
- Invoering Herziene Kwalificatiestructuur: Examinering onder de loep (20 januari 2015)
- Examinering en de Herziene Kwalificatiestructuur (11 november 2014)
- Examinering van (beroepsgericht) taal en rekenen (3 juni 2014)
- Transparantie op papier = transparantie in de examenpraktijk (1 april 2014)
- Voorwaardelijk toetsen (28 januari 2014)
- Examinering in de beroepspraktijk (13 november 2013)