Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Conferentie Herziening & Examinering: bent u de schakel tot goed resultaat? - 6 november 2015

 • Presentatie plenaire lezing “Het ROC; aantrekkelijke leeromgeving voor leraren?”- Prof. Dr. Joseph Kessels (download pdf)
 • Presentatie workshop “Digitaal beoordelen; een instrument voor bpv en examens in de beroepspraktijk”- A. van Voorst (Examenwerk), A. Jans (ROC van Amsterdam) (download pdf)
 • Presentatie workshop “Examineren van keuzedelen; een vak apart – G. Karsdorp (Servicepunt IHKS) (download pdf)
 • Presentatie workshop “Ervaringen rondom dossier Dienstverlening” - B. Bennink (Alfa College) (download pdf)
 • Presentatie workshop “Slagen doen we met elkaar”- M. Vermunt, A. Versteeg (Koning Willem I College) (download pdf)
 • Presentatie workshop “Herziening en examinering. Reddingsboei in een woelige zee?” – R. Romme (MBO Raad) (download pdf)
 • “Opnieuw keuzes maken? Ik ga inkopen, ik blijf inkopen, ik ontwikkel zelf” – A. Cornielje (CINOP), A.J. Hoeve (Deltion) – geen presentatie beschikbaar.
 • “Moderne vreemde talen in de nieuwe dossiers: zo kan het! – E. van Meeteren (Steunpunt TR) en Anja Schaafsma (ROC Mondriaan) – geen presentatie beschikbaar.
 • “Samen examens ontwikkelen: wat komt daar allemaal bij kijken?”- P. Zondervan (Bureau ICE) en P.v.d. Linden) ROC Tilburg’ – geen presentatie beschikbaar.
 • “Keuzedelen taal en het portfolio”- L. Derks (St. Praktijkleren) – (download pdf).
 • “Herziene dossiers bij Handel; op zoek naar de examenmix” – K. Geurts (MBO Raad) en M. Backx (ESS Examenservices) – (download pdf).