Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

 Conferentie 'Examinering in de praktijk: niet alleen op papiergoed geregeld! - 3 oktober 2014

  • Presentatie Examineren is mensenwerk - Hogeschool Zuyd (download pdf)
  • Presentatie Simultaan ontwerpen van onderwijs en examinering - Welten Instituut/Open Universiteit (download pdf)
  • Workshop Beoordelen in de beroepspraktijk - Deltion College en Prove2move (download pdf)
  • Workshop De uitdaging van opleiden en examinering in de bbl-praktijk - NCOI (download pdf)
  • Workshop Kwalitatief goede examens duurzaam geborgd vanuit gezamenlijkheid - Nordwin College en De Groene Standaard (download pdf)
  • Workshop Kwaliteit slim organiseren - IVA onderwijs en Arcus College (download pdf)
  • Workshop Niet aanwezig? Toch verantwoord examineren! - Hoornbeeck College (download pdf)
  • Workshop Schooleigen procesarchitectuur: wat kun je ermee? - ROC Ter AA en CINOP (download pdf)