Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Conferentie 'Examinering in de bpv' - 31 mei 2013 en 21 juni 2013

Examinering in de bpv (download pdf) - publicatie n.a.v. conferenties 31 mei en 21 juni 2013

  • Presentatie Examineren in het mbo, dilemma's in de praktijk - HAN (download pdf)
  • Workshop Beoordelen in de praktijk - Friesland College (download pdf)
  • Workshop Integraal ontwerpen onderwijs en examinering - ROC ID College (download pdf)
  • Workshop Examinering op de werkplek - Arcus College (download pdf)
  • Workshop Kwalitatieve toetsing van werkplekleren - Universiteit Twente en Ecabo (download pdf)
  • Workshop Handboeken bpv en het buitenland - MBO Raad (download pdf)
  • Workshop Naar (h)erkende kwaliteit - ROC Nijmegen (download pdf)
  • Workshop Examinering in balans - Stichting Praktijkleren en Koning Willem I College (download pdf)
  • Workshop Examentool voor examinering in de bpv - Aventus (download pdf)