Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Conferentie 'De examencommissie: sleutel tot goede examenuitvoering’ - 6 maart 2015

  • Presentatie De kracht van de examencommissie - IVA Onderwijs (download pdf toon HTML-versie van het document)
  • Workshop Examencommissie: borger examenkwaliteit en drager kwaliteitscultuur - Bureau ICE, RogerdelaChambre en deursen onderwijsgroep (download pdf toon HTML-versie van het document)
    Praktijkcasus ROC ID College (download pdf toon HTML-versie van het document)
  • Workshop Een werkende examencommissie - Nova College (download pdf toon HTML-versie van het document)
  • Workshop Het werkveld van de examencommissie; de examencommissie van het werkveld - Bureau ICW (download pdf toon HTML-versie van het document)
  • Workshop De Procesarchitectuur Examinering bij het KW1C - KW1C (download pdf toon HTML-versie van het document)
  • Workshop Samen examineren, uitvoering optimaliseren - ROC de Leijgraaf (download pdf toon HTML-versie van het document)
  • Workshop De examencommissie door de ogen van de auditor - Jacqueline de Schutter BV (download pdf toon HTML-versie van het document)
  • Workshop Niet aanwezig? Toch verantwoord examinering in de bpv - Hoornbeeck College (download pdf toon HTML-versie van het document)