Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Conferentie “Examinering in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar”

Het Servicepunt examinering mbo organiseerde op 23 september 2016 in nauwe samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs de conferentie “Examinering in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar”. De aanleiding voor de conferentie was onder meer het verschijnen van de bevindingen uit het themaonderzoek dat de onderwijsinspectie liet uitvoeren in het voorjaar van 2016. Examinering in de context van het beroep kenmerkt het mbo en doet het meest recht aan de authentieke beroepssituatie.

Hoe zorg je voor betrouwbare examinering in de beroepspraktijk? Hoe vind je een balans tussen authenticiteit en betrouwbaarheid? Hoe houd je zicht op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk?

Deze vragen en dilemma’s ziet de Inspectie van het Onderwijs ook in haar onderzoeken terug. Om de dialoog over de oplossingen van deze dilemma’s te bevorderen, ging de Inspectie op zoek naar de wijze waarop opleidingen de problemen bij afname en beoordeling in de beroepspraktijk oplossen.

U vindt hieronder de presentaties en weerslag van het themaonderzoek en de workshops die zijn gegeven, voor zover die zijn aangeleverd. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zal deze lijst worden aangevuld.

• Inleiding Onderwijsinspectie: Examinering in de reële beroepscontext; Gerard Bukkems (IvhO) [download PDF]
• Presentatie themaonderzoek Onderwijsinspectie; Marieke Wentink (IvhO) en Paula Willemse (IVA Onderwijs) [website Inspectie van het Onderwijs]
• Brochure en onderzoeksrapport “Examinering in de reële beroepscontext” Onderwijsinspectie [download PDF]
• Vergelijkbaarheid; het combineren van simulatie en praktijkproeven; Gerard Bouwhuis en Eelco Kerkhoven (Politieacademie) [download PDF]
• Steekproefsgewijs zicht op examinering in de beroepspraktijk – Arnold Klunder en Larissa Odendaal (Aventus) [download PDF]
• Grip op kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk – Sancie Leenders (Cinop) [download PDF]
• Examinering in de beroepspraktijk; het effect van uitwisseling – Dagmar Blom en Nicolette van Rijn (Graafschap College) [download PDF]
• Examinering in de beroepspraktijk; digitaal beoordelen – André van Voorst (Examenservices) [download PDF]
• Checklist als vliegwiel voor examinering in de beroepspraktijk – Frans de Loor (Nova College) [download PDF]
 

Film examineren in de beroepspraktijk; Thijs Lodewijk en Marianne Toussaint (Herman Brood Academie)