Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Conferentie “Examencommissies: van kwaliteit naar kwaliteitsborging” - 1 april 2016

Op vrijdag 1 april 2016 organiseerde het Servicepunt examinering mbo speciaal voor leden van examencommissies de conferentie ‘Examencommissies: van kwaliteit naar kwaliteitsborging’. Met deze conferentie werden examencommissies geïnspireerd om de kwaliteit van examinering te verbeteren en kwaliteitsborging goed vorm te geven.

 • Presentatie 'De examencommissie-check. Wat betekent het wetsvoorstel voor u?' - Nelleke Lafeber (MBO Raad) en Annet Feijen (Servicepunt examinering mbo) (download pdf)
 • Presentatie workshop 'Taakverdeling in de examenorganisatie: wat kan ik, wat mag ik?' - Jan Adema (Cito) (download pdf)
 • Presentatie workshop 'Investeren in vakbekwaamheid; sleutel tot een betere examenkwaliteit' - Marja van Erkel (AO Consult) (download pdf)
 • Presentatie workshop 'Kwaliteit begint met beschrijven' - Fokko de Gans (Aventus) (download pdf)
 • Presentatie workshop 'Is afname van examens in de beroepspraktijk van voldoende kwaliteit?' - Marjo Bruurmijn, Paul van Gestel en Ans van de Loo (ROC Tilburg) (download pdf)
 • Presentatie workshop 'Heeft u als examencommissie grip op de exameninstrumenten?' - Marit Peters (Bureau ICE) (download pfd)
 • Presentatie workshop 'Hoe benut je evaluatiegegevens?' - Paula Willemse (IVA Onderwijs) (download pdf)
 • Presentatie workshop 'Uniformering examenorganisatie; hoe versterk je de positie van de examencommissie?' - Hans Bataille en Lisanne Kopinga (Summa College) en Sancie Leenders (CINOP) (download pdf)
 • Presentatie workshop 'Grip op professionalisering examenpersoneel; hoe doe je dat als examencommissie?' - Judith Leemker (Bureau ICE) (download pdf)
 • Presentatie workshop 'Harde/zachte kant kwaliteitsborging bij examinering; balans tussen afdwingen en ondersteunen' - Rienk Geertsma (Landstede) en Paula Willemse (IVA Onderwijs) (download pdf)
 • Presentatie workshop 'Evalueren van de afname en beoordeling' - Liza Goos (OAB Dekkers) (download pdf)
 • Spel 'Het borgen van examenprocessen: aanknopingspunten om uw eigen (examen)knopen te ontwarren' - Jeannette Moning (Consortium voor beroepsonderwijs) - geen presentatie beschikbaar
 • Presentatie workshop 'Examens inkopen, een zorgvuldig proces' - Carolien van der Pol (ID College) en Brenda Zandsteeg (Triam Float) (download pdf)
 • Presentatie workshop 'De examencommissie: van uitvoering naar toezicht' - Justus Tengbergen (NCOI Opleidingen) (download pdf)