Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Conferenties

Het Servicepunt Examinering mbo organiseert ongeveer twee maal per jaar een conferentie over beroepsgerichte examinering in het mbo. Per conferentie staat één thema centraal en worden naast een plenair programma meerdere workshoprondes aangeboden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferentie 'Back to the future'

Op vrijdag 8 december 2017 organiseert het Servicepunt examinering mbo zijn slotconferentie in het Postillion Hotel in Bunnik. Het thema is ‘Back to the future’.

De volgende vragen staan tijdens deze bijeenkomst centraal: Wat hebben de scholen en het servicepunt samen de afgelopen vijf jaar bereikt? Wat betekent dit voor het borgen van de (examen)kwaliteit? En welke nieuwe ontwikkelingen worden belangrijk in de nabije toekomst? Wat betreft de vooruitblik op nieuwe ontwikkelingen, licht Tamara van Schilt-Mol (HAN) een tipje van de sluier. Zij gaat in op een nieuw instrument voor zelfevaluatie. Pedro de Bruijckere blikt ook vooruit op ontwikkelingen voor betrouwbaar en valide beoordelen van studieresultaten. Lees meer>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eerdere conferenties

Conferentie "Kwaliteit van examinering. De keuzes maakt u zelf!" - 31 maart 2017
Lees meer>

Conferentie "Examinering in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar" - 23 september 2016
Lees meer>

Conferentie “Examencommissies: van kwaliteit naar kwaliteitsborging” - 1 april 2016

Conferentie Herziening & Examinering: bent u de schakel tot goed resultaat? - 6 november 2015

Conferentie 'De examencommissie: sleutel tot goede examenuitvoering’ - 6 maart 2015

Conferentie 'Examinering in de praktijk: niet alleen op papiergoed geregeld! - 3 oktober 2014

Conferentie ‘Construeren en vaststellen examens: een vak apart’ - 21 maart 2014

Conferentie 'Kwaliteitsborging van examinering: een taak voor iedereen!' - 1 november 2013

Conferentie 'Examinering in de bpv' - 31 mei 2013 en 21 juni 2013