Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Conferenties

Het Servicepunt Examinering mbo organiseert ongeveer twee maal per jaar een conferentie over beroepsgerichte examinering in het mbo. Per conferentie staat één thema centraal en worden naast een plenair programma meerdere workshoprondes aangeboden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferentie "Kwaliteit van examinering. De keuzes maakt u zelf!"

Op vrijdag 31 maart 2017 organiseerde het Servicepunt examinering mbo de 10e conferentie waarin het thema kwaliteit van examinering centraal stond. Scholen en ondersteuningsbureaus verzorgden voor en met elkaar workshops rondom het thema "Kwaliteit van examinering. De keuzes maakt u zelf!" Ruim tweehonderd mensen namen deel aan de conferentie: Hoe geef je invulling aan een vakkundige en eigentijdse (examen)organisatie die trots is op de eigen kwaliteit en dat goed weet te verantwoorden? Voor zover beschikbaar zijn de bijdragen hieronder opgenomen, met dank aan de verzorgers van de diverse presentaties.

Presentaties:

Plenaire bijdrage Mathieu Weggeman
Plenaire bijdrage Ed van den Berg en Kasper Weekenborg – Van nieuw speelveld naar beter spel
Presentatie CvTE en Steunpunt Taal en rekenen– Centrale examinering – Wat kunt u verwachten van het CvTE?
Consortium voor Beroepsonderwijs - Beoordelen van examenafname: hoe bewust en bekwaam ben je?
Presentatie Hoornbeeck College – Examenorganisatie nieuwe stijl
Presentatie Aventus – Bureau ICE – Wat als ik niet kan wijzigen?
Presentatie Servicepunt IHKS – Examineren van keuzedelen; waar let ik op?
Presentatie ROC De Leijgraaf – Examineren in de beroepspraktijk
Presentatie ROC Nijmegen – Onderwijs, bpv en examens in het buitenland
Presentatie ROC Midden Nederland – ExTra; Examencommissie in training
Presentatie ROC van Amsterdam – Flevoland – De examenorganisatie anders ingericht
Presentatie ROC West Brabant – Bureau ICE – Kwaliteitsborging bij het Vitalis College
Presentatie Cinop – Ontwikkelen examens voor keuzedelen

Films: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eerdere conferenties

Conferentie "Examinering in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar" - 23 september 2016
Lees meer>

Conferentie “Examencommissies: van kwaliteit naar kwaliteitsborging” - 1 april 2016
Lees meer >

Conferentie Herziening & Examinering: bent u de schakel tot goed resultaat? - 6 november 2015
Lees meer >

Conferentie 'De examencommissie: sleutel tot goede examenuitvoering’ - 6 maart 2015
Lees meer > 

Conferentie 'Examinering in de praktijk: niet alleen op papiergoed geregeld! - 3 oktober 2014
Lees meer> 

Conferentie ‘Construeren en vaststellen examens: een vak apart’ - 21 maart 2014
Lees meer>

Conferentie 'Kwaliteitsborging van examinering: een taak voor iedereen!' - 1 november 2013
Lees meer >

Conferentie 'Examinering in de bpv' - 31 mei 2013 en 21 juni 2013
Examinering in de bpv (download pdf) - publicatie n.a.v. conferenties 31 mei en 21 juni 2013
Lees meer >