Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Activiteiten Servicepunt examinering mbo

Het Servicepunt examinering mbo is hét officiële en onafhankelijke loket voor vragen en service over beroepsgerichte examinering in het mbo. Het servicepunt is er voor alle betrokkenen binnen het examenproces mbo, van hoog tot laag in de organisatie, en zowel voor medewerkers in een staf- als lijnfunctie.

Conferenties
De conferenties zijn laagdrempelig en vinden plaats rondom actuele thema’s. De doelgroep is breed: zowel docenten, staffunctionarissen als managers zijn welkom. Het servicepunt organiseert de conferenties in samenwerking met scholen, deskundigen en andere partijen.

Leg-uit-bijeenkomsten
Speciaal voor contactpersonen examinering van de mbo-scholen organiseert het servicepunt in samenwerking met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs leg-uit-bijeenkomsten. Doel van deze bijeenkomsten: in een open setting actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van (beroepsgerichte) examinering bespreken. Op basis van een bijeenkomst maakt het servicepunt een publicatie. 

Masterclasses
Het Servicepunt examinering organiseert vanaf september 2016 gerichte masterclasses. Sterk inhoudelijke bijeenkomsten over examinering voor specifieke doelgroepen.

MBO Casino
De werkvorm MBO Casino wordt ingezet voor onder andere voor bijeenkomsten waar kennis en ervaringen worden gewisseld. Strak gefaciliteerde gesprekken gericht op verdiept inzicht, beter begrip en een groter oplossend vermogen. Een speelse en spannende werkvorm dat garandeert  de opvattingen van alle deelnemers aan bod kunnen komen, en dat alle kanten van de medaille belicht worden. 

Presentaties 
Scholen of netwerken (bijvoorbeeld conferenties) kunnen het servicepunt vragen een presentatie tijdens een workshop of studiedag te verzorgen over beroepsgerichte examinering in het algemeen of over specifieke serviceproducten. 

Webinars
Het woord ‘webinar’ is een combinatie van ‘web’ en ‘seminar’; dus een webinar is een online seminar. Tijdens een webinar kunt u via uw computer sprekers live horen en zien en tegelijk een presentatie bekijken. U kunt dat doen vanaf elke locatie waar u internet heeft,  u hoeft dus niet te reizen. Na afloop van de live webinar kunt u het terugkijken via het internet. 

Werksessies
Een werksessie is een bijeenkomst waarin (samen) wordt gewerkt aan een product of document. Deze werkvorm wordt bijvoorbeeld ingezet voor de ontwikkeling van een keuzedeel-examen. Hoe beter men is voorbereid, hoe beter de opbrengst. 

Workshops
Met een workshop over examinering in het mbo krijgt u beter zicht op de eigen situatie van uw school en krijgt u concrete handvatten aangereikt over de wijze waarop u een verbetertraject kunt starten.