Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

28 november 2017 - webinar ‘Examineren van keuzedelen: waar staan we nu?’

9 november 2017

Bijna alle opleidingen zijn begonnen met keuzedelen en dat zorgt voor nieuwe vragen op het gebied van doorstromen, vrijstellen en examineren. Aan de hand van enkele casussen gaan we verder in op deze vragen. Ook uw vraag/vragen over keuzedelen beantwoorden we graag in het webinar! Mail uw vraag/vragen vóór vrijdag 24 november naar: examineringmbo@mbodiensten.nl. Wilt u deelnemen aan dit webinar? Schrijft u zich in via deze link.