Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Servicepunten examinering mbo en ihks worden Kennispunt Onderwijs & Examinering

11 december 2017

Begin januari 2018 is het zover: het Servicepunt examinering mbo en het Servicepunt invoering herziene kwalificatiestructuur (ihks) bundelen hun krachten in het Kennispunt Onderwijs & Examinering. Onder een nieuwe naam biedt het kennispunt oude, vertrouwde diensten aan.
 >>

Kom langs bij het Servicepunt examinering mbo op MBO City!

22 november 2017

Op vrijdag 8 december organiseert het Servicepunt examinering mbo zijn slotconferentie ‘Back to the future’ in het Postillion Hotel in Bunnik. De volgende vragen staan tijdens deze bijeenkomst centraal: Wat hebben de scholen en het servicepunt samen de afgelopen vijf jaar bereikt? Wat betekent dit voor het borgen van de (examen)kwaliteit? En welke nieuwe ontwikkelingen worden belangrijk in de nabije toekomst?
 >>

Aanmelden voor slotconferentie ‘Back to the future’

9 november 2017

Op vrijdag 8 december organiseert het Servicepunt examinering mbo zijn slotconferentie ‘Back to the future’ in het Postillion Hotel in Bunnik. Deelname aan deze conferentie kost 50 euro. De volgende vragen staan tijdens deze bijeenkomst centraal: Wat hebben de scholen en het servicepunt samen de afgelopen vijf jaar bereikt? Wat betekent dit voor het borgen van de (examen)kwaliteit? En welke nieuwe ontwikkelingen worden belangrijk in de nabije toekomst?
 >>

28 november 2017 - webinar ‘Examineren van keuzedelen: waar staan we nu?’

9 november 2017

Bijna alle opleidingen zijn begonnen met keuzedelen en dat zorgt voor nieuwe vragen op het gebied van doorstromen, vrijstellen en examineren. Aan de hand van enkele casussen gaan we verder in op deze vragen. Ook uw vraag/vragen over keuzedelen beantwoorden we graag in het webinar!
 >>