Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Bijeenkomst onregelmatigheden bij examinering

4 oktober 2017

In het voorjaar van 2017 is een aantal casussen van onregelmatigheden bij examinering in het mbo in het nieuws geweest. Het ging onder meer over situaties waarin docenten op de een of andere manier hulp boden aan studenten bij examinering. Om dit onderwerp bespreekbaar te maken, organiseert het Servicepunt examinering mbo samen met de Onderwijsinspectie een bijeenkomst over onregelmatigheden en fraude bij examinering in het mbo.
 >>

Voorstel uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen

4 oktober 2017

De minister van OCW heeft het voorstel van de scholen en de sociale partners in SBB-verband overgenomen om de invoering van de slaag-/zakregeling voor keuzedelen met twee jaar uit te stellen. Dit schrijft de minister in een brief die zij vorige week naar de Tweede Kamer verstuurde.
 >>

Wij zoeken een nieuwe collega!

4 oktober 2017

Werken aan de kwaliteit van onderwijs en examinering in het middelbaar beroepsonderwijs? Per 1 januari 2018 zoeken we voor het project Kennispunt onderwijs & examinering een ervaren, materiedeskundige en dynamische adviseur.
 >>

Conferentie ‘Leven lang ontwikkelen: werk aan de winkel’

27 september 2017

Het Servicepunt examinering mbo organiseert op dinsdag 7 november 2017 als afsluiting van het (huidige) deelproject Erkennen Leer-Werkervaring de conferentie: ‘Leven lang ontwikkelen: werk aan de winkel’. De conferentie vindt plaats in het Postillion Hotel in Bunnik en start om 10.00 uur.
 >>