Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

30 mei 2017 - terugblik themabijeenkomst

14 juni 2017

Op dinsdag 30 mei 2017 organiseerde het Servicepunt examinering mbo de themabijeenkomst Vrijstellingsprocedure binnen de onderwijsroute. Tijdens deze bijeenkomst zijn de aanwezigen geïnformeerd over het vrijstellingsverzoek en het verlenen van vrijstellingen (onderwijs en examinering).
 >>

13 oktober 2017 - Onderweg met keuzedelen

14 juni 2017

In het najaar van 2017 zijn alle mbo scholen minimaal een jaar aan de slag met keuzedelen. De MBO Raad en regieorganisatie Herziening MBO grijpen dit moment aan om samen terug te blikken naar de eerste ervaringen, aan de slag te gaan met de uitdagingen en goede ideeën, en vooruit te kijken naar onderwerpen die verder in de toekomst liggen.
 >>

Nieuwe website: exameninstrumentenmbo.nl

14 juni 2017

Heeft u al op exameninstrumentenmbo.nl gekeken? Deze nieuwe website geeft een overzicht van alle in te kopen examenproducten voor keuzedelen en kwalificaties. De website exameninstrumentenmbo.nl is gemaakt met medewerking van de mbo examenleveranciers en Validering examens mbo.
 >>

Clip en klaar: ROC De Leijgraaf

14 juni 2017

De examencommissie speelt een essentiële rol bij de examinering en diplomering van studenten. De commissie is er onder andere voor verantwoordelijk dat de kwaliteit van de examinering en diplomering gewaarborgd is. Hoe is een examencommissie georganiseerd binnen een school? Waar letten de commissieleden op als het om de kwaliteit van de examens gaat? Hoe borgen zij dat? Aan het woord: ROC De Leijgraaf.
 >>