Thema-bijeenkomsten: uw examenorganisatie - aanscherping eisen examencommissie

28 maart 2017

De komst van de wet ‘aanscherping eisen examencommissie’ per 1 augustus 2017 is voor veel mbo-scholen aanleiding keuzes te maken voor de inrichting van de examenorganisatie.
 >>

Infographic leer-werkervaring

20 maart 2017

Het Servicepunt examinering mbo heeft een infographic ontwikkeld waarin de processtappen inzichtelijk zijn gemaakt die een deelnemer met leer-werkervaring kan doorlopen om een mbo-diploma te halen. De infographic “Stappen leer- werkervaring” is afgelopen week in pdf afgerond. Binnenkort wordt op de website www.examineringmbo.nl ook een clickable versie van de infographic geplaatst met verwijzingen naar relevante documenten en voorbeelden.
 >>

Examencommissies in beeld: Het Graafschap College

20 maart 2017

De examencommissie speelt een essentiële rol bij de examinering en diplomering van studenten. De commissie is er onder andere voor verantwoordelijk dat de kwaliteit van de examinering en diplomering gewaarborgd is. Hoe is een examencommissie georganiseerd binnen een school? Waar letten de commissieleden op als het om de kwaliteit van de examens gaat? Hoe borgen zij dat? Als eerste aan het woord: het Graafschap College.
 >>

31 maart 2017 – Conferentie

8 maart 2017

Het Servicepunt examinering mbo organiseert voor de tiende keer een conferentie. Dit keer staat in het Postillion Hotel in Bunnik het thema ‘kwaliteit van examinering’ centraal. We dagen elkaar uit om het gesprek aan te gaan over het maken van keuzes op basis van een eigen visie op (onderwijs en) examineren. De conferentie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de examinering in de beroepspraktijk.
 >>