Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Inschrijving gesloten: Conferentie ‘Examine...

25 juli 2016

De inschrijving voor de Conferentie 'Examinering in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar! is gesloten. Dat geldt ook voor de wachtlijst voor deze conferentie.
 >>

Onderwijs, bpv en examinering in het buitenland. Nieuwe publicatie

6 juli 2016

Mag je examineren in het buitenland? Het Servicepunt examinering mbo heeft samen met OCW gewerkt aan een publicatie over onderwijs, bpv en examinering in het buitenland. Deze publicatie beschrijft hoe mbo-instellingen om kunnen gaan met resultaten die in het buitenland gevolgd of behaald zijn.
 >>

Duidelijkheid over verantwoordelijkheid en kosten wettelijke vereisten in kwalificatiedossiers

6 juli 2016

De MBO Raad, SBB en de ministeries voor OCW en EZ hebben afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid en kosten voor wettelijke beroepsvereisten. Over de status van deze beroepsvereisten bestond lange tijd onduidelijkheid. In sommige kwalificatiedossiers zijn (wettelijke) beroepsvereisten opgenomen, zoals het rijbewijs of een certificaat gewasbescherming. Een beginnend beroepsbeoefenaar moet aan deze vereisten voldoen om het beroep (of bepaalde beroepshandelingen) te kunnen én mogen uitoefenen.
 >>

Minister neemt advies ‘drie routes naar een valide examenproduct’ integraal over

28 juni 2016

De minister heeft de Tweede Kamer en de mbo-scholen geïnformeerd over haar voorstel voor de kaders van externe validering van examens. Dat deed zij middels een brief en het rapport ‘Drie routes naar een valide examenproduct’.
 >>