Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Aanmelden voor slotconferentie ‘Back to the future’

9 november 2017

Op vrijdag 8 december organiseert het Servicepunt examinering mbo zijn slotconferentie ‘Back to the future’ in het Postillion Hotel in Bunnik. Deelname aan deze conferentie kost 50 euro. De volgende vragen staan tijdens deze bijeenkomst centraal: Wat hebben de scholen en het servicepunt samen de afgelopen vijf jaar bereikt? Wat betekent dit voor het borgen van de (examen)kwaliteit? En welke nieuwe ontwikkelingen worden belangrijk in de nabije toekomst?
 >>

28 november 2017 - webinar ‘Examineren van keuzedelen: waar staan we nu?’

9 november 2017

Bijna alle opleidingen zijn begonnen met keuzedelen en dat zorgt voor nieuwe vragen op het gebied van doorstromen, vrijstellen en examineren. Aan de hand van enkele casussen gaan we verder in op deze vragen. Ook uw vraag/vragen over keuzedelen beantwoorden we graag in het webinar!
 >>

Toolkit kwaliteitsborging examencommissies

31 oktober 2017

Kwaliteitsborging door examencommissies; wat houdt dat nu precies in? En waarom is het zo belangrijk? Het uiteindelijke doel van kwaliteitsborging is dat niemand twijfelt aan de kwaliteit van examinering. Om examencommissies bij deze belangrijke taak te ondersteunen is een toolkit ontwikkeld in opdracht van het Servicepunt examinering mbo door IVA Onderwijs.
 >>

Aanvullingen infographic ‘Stappen erkennen leer-werkervaring’

31 oktober 2017

De infographic ‘Stappen erkennen leer-werkervaring’ is compleet. Alle hulpdocumenten (onderleggers) zijn gepubliceerd, waardoor alle belangrijke stappen in de onderwijsroute zijn beschreven. In iedere onderlegger leest u voor wie de onderlegger van belang is, wie verantwoordelijk is voor deze stap binnen de onderwijsroute en wat de stap inhoudt.
 >>