Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Norm valide exameninstrumenten: Producteisen

11 juli 2017

In de afgelopen maanden is met verschillende partijen gewerkt aan de producteisen van de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Deze uitwerking liep synchroon met de uitwerking van het nieuwe Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. In een artikel op valideringexamens.nl wordt meer verteld over de totstandkoming van de producteisen en kunt u de producteisen downloaden.
 >>

30 mei 2017 - terugblik themabijeenkomst

14 juni 2017

Op dinsdag 30 mei 2017 organiseerde het Servicepunt examinering mbo de themabijeenkomst Vrijstellingsprocedure binnen de onderwijsroute. Tijdens deze bijeenkomst zijn de aanwezigen geïnformeerd over het vrijstellingsverzoek en het verlenen van vrijstellingen (onderwijs en examinering).
 >>

13 oktober 2017 - Onderweg met keuzedelen

14 juni 2017

In het najaar van 2017 zijn alle mbo scholen minimaal een jaar aan de slag met keuzedelen. De MBO Raad en regieorganisatie Herziening MBO grijpen dit moment aan om samen terug te blikken naar de eerste ervaringen, aan de slag te gaan met de uitdagingen en goede ideeën, en vooruit te kijken naar onderwerpen die verder in de toekomst liggen.
 >>

Nieuwe website: exameninstrumentenmbo.nl

14 juni 2017

Heeft u al op exameninstrumentenmbo.nl gekeken? Deze nieuwe website geeft een overzicht van alle in te kopen examenproducten voor keuzedelen en kwalificaties. De website exameninstrumentenmbo.nl is gemaakt met medewerking van de mbo examenleveranciers en Validering examens mbo.
 >>